Làm Marketing 0 Đồng Với Google Map, Bạn Biết Chưa?

Bạn muốn tăng doanh thu bán hàng, tăng lượng khách hàng và phát triển tầm phủ sóng thương hiệu của bạn. Trước khi đầu tư số tiền lớn cho các chiến lược Makerting để phát triển thương hiệu, hãy tận dụng sức mạnh của công cụ Google Map để làm Marketing với chi phí 0 đồng.